MAROS Építőipari és Kommunális Kft.

A MAROS Építőipari és Kommunális Kft. (továbbiakban: kft.), mint olyan gazdasági társaság, amelyben Nagymaros Város Önkormányzata többségi befolyással rendelkezik, az alábbiak szerint tesz eleget a 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének:

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

a.) A kft.-nél nem működik Felügyelő Bizottság.
b.) A kft. 1 fő vezető állású munkavállalót foglalkoztat, akinek:
ba) Neve:
Genzelmann József
bb) Tisztsége/munkaköre:
Ügyvezető
bc) Rendszeres pénzbeli juttatása:
411.800 Ft/hó személyi alapbér
bd) Végkielégítésének mértéke:
4 havi átlagkereset összege
be) Felmondási idejének időtartama:
0 nap
bf) Az Mt. 3. § (6) bek. alapján kikötött időtartam:
Nincs

Nagymaros, 2009. 09. 10.

Fentiek hiteléül:

………………………………………

Genzelmann József, ügyvezető
MAROS Építőipari és Kommunális Kft.
Székhely: 2626 Nagymaros, Rákóczi u. 37.
Adószám: 10691328-2-13
Cégjegyzék szám: cg. 13-09-064853