Képviselő-testület alakuló ülés

Kedves Nagymarosiak!

A tegnapi nappal hivatalosan is elkezdte működését az Önkormányzat egy sikeres és határozatképes alakuló ülés eredményeként.

Köszönöm a testület tagjainak (képviselőknek) az elmúlt hetekben végzett munkát, hogy kellő alázattal tudtunk egyeztetni a bizottságokkal kapcsolatos tagságokról, szerepekről, irányokról.

Ezt tegnap hivatalosan is megalapoztuk azzal, hogy megszavaztuk.

Az alábbi bizottságok és szerepkörök jöttek létre:

1) Humán, Szociális, Kulturális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Szavazatszámláló Bizottság

Bizottsági elnök: Horváth Dávid

Bizottsági tagok: Hetényi Andrea, Schindler László, Kosztra Gábor, Marafkó Márk

2) Városfejlesztési, Turizmusfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Bizottsági elnök: Kiss Károly

Bizottsági tagok: Gergely Tamás, Hetényi Andrea, Marafkó Márk

3) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Bizottsági elnök: Gergely Tamás

Bizottsági tagok: Kiss Károly, Kosztra Gábor, Horváth Dávid

Megszavaztunk egy „tanácsnoki” feladatkört is Schindler László személyében, aki a közbiztonsággal kapcsolatos feladatokat fogja koordinálni. Kapcsolatot ápol a rendőrségi, katasztrófavédelmi szervekkel és a polgárőrökkel.

Nem utolsó sorban bizalmat kapott Hadi Tamás is, hogy ő töltse be az alpolgármesteri pozíciót.

Köszönöm mindenkinek a közös munkát, de a java még csak most jön! A bizalmat megkaptuk, de azzal együtt a felelősséget is. A magam részéről azon leszek, hogy jó vezetője legyek a testületnek és így közösen megtartsuk a belénk vetett bizalmat!

Köszönöm,

Heinczinger Balázs, polgármester