ELMÚLT HETEK TÖRTÉNÉSEI

Kedves Nagymarosiak!

Szeretném megosztani Önökkel az elmúlt hetek történéseit.

Továbbra is veszélyhelyzet van, ami annyit jelent, hogy a képviselő testület nélkül kell felelősségteljesen döntenem a várost érintő kérdésekben. Természetesen, ha mód van rá, akkor személyesen is egyeztetek a képviselőkkel.

Az idei költségvetés hamarosan átbeszélésre, és ezt követően elfogadásra kerül. Az érintettek bevonásával jegyző asszony elkészítette ennek tervezetét.

Elkészült a város Helyi Esélyegyenlőségi Programja is, mely szintén elfogadásra vár.

A költségvetéssel párhuzamosan az idei „2021 évi munkaterv” is elfogadásra kerül majd, ami hónapról-hónapra megfogalmazza tennivalóinkat. Minden hó elején tájékoztatni fogom Önöket (városi újság, önkormányzati honlap és Facebook oldal) az éppen aktuális hónap feladatairól.

A HÉSZ (helyi építési szabályzat) végső elfogadása még előttünk áll, a következő hetek feladata, hogy egyes szakhatóságokkal személyesen is egyeztessünk a végső tervről az elfogadás előtt. A tervező és a főépítész úr mellett én is részt veszek majd ezeken a tárgyalásokan, hogy polgármesterként követni tudjam a szabályzatunk végső tervezetének alakulását.

Az elmúlt hónapokban több megkeresés érkezett hozzám és képviselő társaim felé a „Szálloda” megvásárlásával és annak hasznosításával kapcsolatban. Sajnos a városnak továbbra sincs arra lehetősége, hogy önerőből hasznosítsa azt, ezért újból elindítjuk az ingatlan értékesítésének folyamatát.
Első lépésként elkészítjük az értékbecslést, majd kiírunk egy pályázatot az ingatlan eladására. Természetesen ügyelni és figyelni fogunk arra, hogy olyan beruházás tudjon a későbbiekben megvalósulni, ami érezhető módon támogatja városunk fejlődését. (munkahely teremtés, adó bevétel, használható szolgáltatás, egyéb)

Pályázat 1. – beadásra kerül
Hétfőn beadásra kerül a DECATHLON – „Sportból a legtöbbet! 2021” c. pályázat, melyben az alsó iskola tornaszobáját, beltéri ajtókat, illetve az udvaron lévő távolugró gödör és nekifutósáv felújítását tűztük ki célul.
A projekt összköltsége: bruttó 6 149 715 Ft. 100%-os támogatottságú, önerőt nem igényel.

Pályázat 2.– beadásra kerül
Beadásra kerül március 12.-ig az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázat, melyben a harmadik jogcím alapján (belterületi utak, járdák, hidak felújítása) a Csillag utca felújítására pályázunk.
A támogatási összeg max. 20 millió Ft lehet, 85% támogatási intenzitás mellett.

Pályázat 3. – előkészítés/egyeztetés alatt
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, energiaközösségek (VMOP-2.1.1-21) – pályázati célja: a felső és alsó iskola energetikai korszerűsítése (többek között tető-homlokzat szigetelés, nyílászáró cserék) 100%-os támogatottsággal.

Pályázat 4. – előkészítés/egyeztetés alatt
Élhető települések (VMOP-1.2.1-21) – pályázati cél többek között: Parkolóhelyek tervezése és kiépítése, közlekedés biztonság – lassító sziget tervezése/kiépítése a város 2 végénél, gyalogos átkelőhely tervezés/kivitelezés, a Bethlen ház és a Művelődési Ház felújítása (gasztro-kulturális-vendéglátó központ) 100%-os támogatottság

Pályázat 5. – előkészítés/egyeztetés alatt
A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése- Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése (VP6-7.2.1.1-20) – pályázati cél: többek között egységes asztalok beszerzése, kültéri kézmosók kialakítása, foodtruck beszerzése, a területhez kapcsolódó út, járda felújítása, kamerarendszer kiépítése, kerékpártároló, szelektív hulladékgyűjtők beszerzése.
Maximum 100 millió Ft támogatás, 90 %-os támogatottság.

ATM
Az OTP-vel folytatott tárgyalásaim eredményeként lehetőségünk van áthelyezni az ATM-et. A Bank képviselőjével és a főépítésszel történt szakmai egyeztetés alapján a városháza bejáratánál lehet a készülék új helye. Egyrészt így tető alá kerülne, másrészt megközelíthetővé válik a mozgássérültek számára is. Maradna a Fő téren, ami szintén fontos szempont. Az áthelyezés eredményeként nyerünk egy rendelő szobát az egészségházban (nem foglalja el a helyet az ATM rendszere), ahol további egyéb egészségügyi szolgáltatás befogadására lesz lehetőségünk.

Hamarosan elkezdjük a Művelődési Ház vizes blokkjának, illetve a Bicikli út felújításának a munkálatait is. Az utóbbinál megkaptuk a kért többlettámogatási összeget, így biztonsággal tudjuk elkezdeni a kivitelezést. Pillanatnyilag mindkettő pályázat megvalósítójának a kiválasztása zajlik.

ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE
Az idei évtől kezdődően rendszeresen köszönteni szeretném a nagymarosi újszülött babákat egy kis ajándékcsomaggal és egy emléklappal.
Jövő héten kezdem el felkeresni a januárban született gyermekek családjait, figyelembe véve a vírushelyzetben ajánlott és kért egészségügyi előírások betartását.

Bízom benne, hogy mielőbb rendeződik a COVID-19 helyzet! Kérem, hogy lehetőleg minél többen regisztráljanak védőoltásra, ezzel is tegyünk meg mindent a baj megelőzése érdekében!

Mindannyiuknak jó egészséget és eredményes munkát kívánok! Továbbra is várom észrevételeiket, meglátásaikat és közösségünk életét segítő javaslataikat!

Heinczinger Balázs, polgármester