BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nagymaros Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.. Azon pályázók, akik már regisztráltak a rendszerben a már meglévő felhasználó nevükkel és jelszavukkal léphetnek be. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz papíron történő benyújtásának

határideje: 2021. november 5.

Bursa Hungarica “A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):
-lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
-hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
-felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően)

Bursa Hungarica “B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):
-lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
-hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
-korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe

A pályázat benyújtásával kapcsolatban a 27/595-107-es telefonszámon, Török Erika ügyintézőnél kérhetnek felvilágosítást.

Palyazati-urlap-A-2022

Palyazati-urlap-B-2022