99/2014. (VI. 24.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
99/2014. (VI. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    MFB ÖIP hitel felvétele iránti döntés kiegészítése
 
 
 
 
K.m.f.
                                        
 
 
Rudolf Józsefné s.k.  
alpolgármester                                                  
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. június 24.
 
Dr. Horváth Béla jegyző