95/2013. (V. 27.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
95/2013. (V. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:
 
1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2.    Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrse és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nagymarosi Rendőrőrse beszámolója
3.    Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi Szervezeti és Működési Szabályzat, és Házirend módosításának, valamint a Családi Napközi Szakmai Programjai jóváhagyása
4.    Háziorvosi ügyelet önkormányzati finanszírozása módosításáról döntés
5.    Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetése I. negyedévi végrehajtásáról, költségvetési rendelet módosítása
6.    Király u. 15. szám alatti önkormányzati lakás megvásárlására vonatkozó kérelem tárgyalása
7.    Helyi termelői piac házirendje módosítása
8.    Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása
9.    Egyebek:
a)    Helyi védelem alatt álló ingatlan felújításának támogatása,
b)    Képviselői kérdések,
c)    Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. eszközbeszerzésére hitelfelvételről döntés,
d)    Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. részére étkezési térítési díj kiegészítés megállapításáról döntés
10.     Városi kitüntetések adományozásáról döntés (zárt ülés)
11.     Pest Megye Önkormányzata által adományozott kitüntetésekre javaslattétel (zárt ülés)
12.     Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)
 
 
K.m.f.
 
                                         
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
                       
 
A kivonat hiteléül:
2013. május 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző