950. Szent Gellért Püspök Cserkészcsapat

A nagymarosi cserkészcsapat 1929-ben alakult Luzsénszky Alfonz atya vezetésével. A környező városból is sok Nagymarosra járó fiatal diák lett tagja a szervezetnek. Így egyfajta gyűjtő pont lett a Dunakanyarban.

Mint minden kezdet ez sem volt problémáktól mentes, de az ellentéteken Liska Zoltán atya emelkedett felül és folytatta a munkát. De a csapatot sajnos a II. világháború után a többi cserkész szervezettel együtt betiltották.
Végül 2000-ben a cserkészéletet Péntek Attila élesztette fel a városban. Megalakult az első őrs és a Dunakanyar cserkészkörzet (főleg a kismarosi 827. Szent László Cserkészcsapat) segítségével pedig sikeresen elkezdett gyarapodni a csapat létszámban, tapasztalatban és élményekben egyaránt. Jelenleg öt őrs működik Nagymaroson, melybe 35 cserkész és cserkészjelölt tartozik. Három fiú és kettő lány őrs.
Reméljük nem csak a város, de az egész társadalom számára hasznos, tapasztalt, testben és lélekben erős fiatalságot sikerül nevelnünk.
További eredményes munkánkra kérjük Isten áldását, hogy gyarapodjunk lelkiekben, testiekben egyaránt és mindig jó példával járjunk, nem csak a ránk bízottak cserkésztestvérek előtt.

Tevékenység és célkitűzés:

“A cserkészet önkéntes és politikamentes nevelő mozgalom fiatalok száma, mely mindenki előtt nyitott, származási, faji vagy vallási megkülönböztetés nélkül, az Alapító által meghatározott céloknak, elveknek és módszereknek megfelelően.”

“A cserkészmozgalom célja, hogy közreműködjék a fiatalok – mint felelős állampolgárok, és mint saját helyi, nemzeti és nemzetközi közösségek tagjai – teljes fizikai, szellemi, lelki és társadalmi képességeinek kifejlődésében.”

A gyerekekkel az őrsvezető foglalkozik az őrsi foglalkozások keretein belül. A gyerekek év közben részt vesznek őrsi-, csapat- és körzeti programokon egyaránt. Az őrsök éves munkatervek szerint dolgoznak, melyet a csapatparancsnok ad át az őrsvezetőnek. Az egész éves cserkészmunkát, mely tanulás és játék egyben, a csapat a nyári nagytáborral koronáz meg minden évben, ahol a cserkész-jelöltek ünnepélyesen cserkészfogadalmat tesznek.

A cserkészet nem csak egy pár évre szól, hanem egy egész életre. A gyerekek kezdetben a vezetők segítségével tanulnak meg fontos ismereteket. A fiúk és a lányok megtanulnak tüzet gyújtani, elsősegélyt nyújtani, csomózni, főzni, egyedül boldogulni az erdőben és a nagyvárosokban egyaránt, valamint csapatban játszani. Többek között segítik ráébreszteni őket arra a fontos dologra, hogy egymásnak segíteni jó és fontos. Az idősebb cserkészek pedig már magukat képzik, fejlesztik és igyekeznek átadni a tapasztalatunkat a fiatalabb korosztálynak.

A cserkészmozgalom tevékenységének kedvezményezettjei a cserkészek, haszonélvezői viszont nem csak a csapat tagjai, de a helyi gyerekek, maga a város és az egész társadalom. A cserkészek rendszeresen részt vesznek az egyházi és városi rendezvényeken, megemlékezéseken, és ha tudnak segítenek azok szervezésében és lebonyolításában is.