Polgárváros királyi panorámával

91/2016. (V. 30.) számú határozat – Közterület-felügyelői létszám bővítése

2016-06-09

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

91/2016. (V. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a közterület-felügyelői munkakört ellátó létszám egy fővel történő megemelésére vonatkozó képviselői javaslatról a döntéshozatalt a féléves költségvetési beszámolót tárgyaló ülésére halasztja.

 

Kéri pontos számítást tartalmazó (bér- és dologi kiadások, igénybe vehető támogatás) előterjesztés készítését és benyújtását egy fő mezőőr foglalkoztatására vonatkozóan.

 

 

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: polgármester, jegyző

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. május 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző

Last modified: 2016-06-09

A hozzászólás jelenleg zárva.