91/2014. (V. 26.) számú határozata – Nagymarosi Polgárőr Egyesület beszámolója

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
91/2014. (V. 26.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymarosi Polgárőr Egyesület 2013. évre vonatkozó beszámolóját megismerte és elfogadja.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az egyesület elnökét értesítse.
 
 
Határidő:2014. május 31.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.
polgármester                                                      
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. május 27.
 
Dr. Horváth Béla jegyző