89/2014. (V. 26.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
89/2014. (V. 26.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2.    Nagymarosi Polgárőr Egyesület beszámolója
3.    Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója
4.    Az önkormányzati ingatlanok hosszú távú bérbeadása feltételei meghatározása
5.    Egyebek
a)    Hulladékgazdálkodási Társulás Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása
b)   Művelődési Ház terembérleti díjai módosítása
c)    Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ingyenes ingatlan használatára vonatkozó szerződés jóváhagyása
d)   Képviselői kérdések
6.    Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása (zárt ülés)
7.    Városi kitüntetések adományozása (zárt ülés)
 
 
 
K.m.f.
                                        
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                  
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. május 27.
 
Dr. Horváth Béla jegyző