73/2016. (V. 30.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

73/2016. (V. 30.) számú határozata

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrsre is kiterjedő és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nagymarosi Rendőrőrse beszámolója

3.    Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója

4.    Gondozási Központ szakmai dokumentumai módosításának jóváhagyása

5.    Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása

6.    A Nagymarosi Római Katolikus Plébánia templomi freskók felújítási költsége támogatása iránti kérelméről döntés

7.    Nagymarosi Polgárőr Egyesület beszámolója

8.    2015. évi belső ellenőrzésről készült éves ellenőrzési jelentés elfogadása

9.    Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása

10.    Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása

11.    Állattartási rendelet felülvizsgálata, új rendelet elfogadása

12.    Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosítása

13.    Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vác Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi beszámolója

14.    Kompok, révek felújítására pályázat benyújtásának jóváhagyása

15.    Egyebek (képviselői kérdések)

a)    Pályázatok benyújtásáról döntés

b)   Szálloda u. 4/b. alatti ingatlan bérleti szerződés felmondásával kapcsolatos kérelem

c)    Közterület-felügyelői státusz létrehozására vonatkozó javaslatról döntés

16.    Gondozási Központ felvételi kérelmek tárgyalása (zárt ülés)

17.    Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (zárt ülés)

18.    Maros Nonprofit Kft. felügyelőbizottságit tagjai személyére javaslat

 

K.m.f.

                                        

Petrovics László s.k.
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

A kivonat hiteléül:

2016. május 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző