63/2014. (IV. 28.) számú határozata – Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrsre is kiterjedő beszámolója

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
63/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Váci Rendőrkapitányság vezetője Verőcei Rendőrőrsre is kiterjedő éves beszámolóját elfogadja.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kapitányság vezetőjét értesítse.
 
 
Határidő:2014. május 5.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző