61/2014. (IV. 28.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
61/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2.    Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrsre is kiterjedő és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nagymarosi Rendőrőrse beszámolója
3.    Beszámoló a 2014. évi nyári rendezvények előkészítéséről
4.    Gondozási Központ 2013. évi beszámolója, 2014. évi tervei
5.    Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2013. évi beszámolója, 2014. évi tervei
6.    Beszámoló a társulásokról, az önkormányzat szervezetekben való részvételéről, annak eredményeiről és további együttműködésekről
7.    A 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadása
8.    Az önkormányzat 2013. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
9.    Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány beszámolója
10.     Nagymarosi Kulturális Egyesület támogatási kérelme
11.     A helyi termelői piac házirendje módosítására javaslat
12.     Intézményi alapító okiratok módosítása (kormányzati funkció, szakfeladat)
13.     Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezése
14.     Az Észak – kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
15.     Egyebek (képviselői kérdések)
a)    Németh Zoltán kérelme
b)    Kerekegylet Egyesület 1879/5 hrsz-ú ingatlan bérbeadása iránti kérelme
c)    Ármós Mihály kérelme
d)    Képviselő-testületi ülések közvetítése
e)    Közterületek virágosítása
16.     Gondozási Központ térítési díj méltányossági kérelmek elbírálása (zárt ülés)
 
 
K.m.f.
                                        
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                   
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                          
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző