Polgárváros királyi panorámával

53/2012. (III. 26.) számú határozata – Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról

2012-03-29

A Képviselő-testület a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.          dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                      jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző
 

Last modified: 2012-03-29

A hozzászólás jelenleg zárva.