31/2010. (II. 22.) számú határozata – A Napköziotthonos Konyha 2009. évi beszámolója, 2010. évi tervei

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2010. (II. 22.) számú határozata

A Képviselő-testület a Napköziotthonos Konyha 2009. évi beszámolóját és a 2010. évi terveit megismerte és elfogadja.

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető