237/2010. (XII. 20.) számú határozata – Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
237/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
 
 
Határidő: 2010. december 30.
Felelős: Jegyző
 
 
 
 
 
K.m.f.
 
                                             
 
Petrovics László s.k.      
polgármester                                                  
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.                    
jegyző
       
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.