233/2012. (XI. 26.) számú határozata – Név szerinti szavazás elrendelése

A Képviselő-testület a 13. napirend (Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány által biztosított támogatás céljának módosítása elfogadásáról döntés) határozathozatala során név szerinti szavazással dönt.

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. november 27.

Dr. Horváth Béla jegyző