200/2011. (XII. 19.) számú határozata – Étkezési térítési díjkedvezmény iránti kérelem

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
200/2011. (XII. 19.) számú határozata
 
 
 
 
Határidő:2011. december 20.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: hatósági csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
                    
 
Petrovics László s.k.     
polgármester                                                 
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 12. 20.