18/2016. (II. 29.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

18/2016. (II. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    Közétkeztetést ellátó nonprofit kft. 2015. évi beszámolója, 2016. évi tervei

3.    Védőnői Szolgálat 2015. évi beszámolója, 2016. évi tervei

4.    Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi beszámolója, 2016. évi tervei

5.    Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott döntések áttekintése, megerősítése vagy módosítása

6.    A köztemető kataszter eredményének ismertetése, további teendők meghatározása

7.    Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása

8.    Szennyvízcsatorna hálózat építésére vonatkozó konzorciumi megállapodás jóváhagyása

9.    A Nagymarosi Piac üzemeltetése kapcsán felmerülő kérdések megtárgyalása, a házirend és a közterület-használat rendjéről szóló rendelet módosítása

10.    Sportpálya létesítésére vonatkozó pályázat tárgyalása

11.    Betelepítési kvóta elleni tiltakozás kifejezése

12.    Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatokról

13.    Egyebek (képviselői kérdések)

a)    támogatási kérelmekről döntés.

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző