15/2017. (I. 30.) számú határozat – Polgármester illetményének megállapítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

15/2017. (I. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a polgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. § (4) bekezdés d) pontja szerint 2017. január 1. napjától 548 400 Ft/hó összegben állapítja meg.

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a polgármester az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, melynek összege 82 260 Ft.

Egyúttal a 161/2014. (X. 20.) határozatát módosítva 2017. január 1. napjától a polgármester cafeteria juttatásának éves keretösszegét bruttó 200 000 forintban állapítja meg.

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges okmányok elkészítésére és a Magyar Államkincstár részére megküldésére.

 

Határidő: 2017. február 3.

Felelős: jegyző

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.       
polgármester                                              

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. január 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző