142/2012. (VII. 16.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
142/2012. (VII. 16.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:
 
1.    Gondozási Központ intézményvezetői munkaköre betöltésére benyújtott pályázatok elbírálása (zárt ülés)
2.    Állattartási ügyben hozott polgármesteri határozat elleni fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
3.    Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola intézményvezetői munkaköre betöltésére benyújtott pályázat elbírálása
4.    Napközi Otthonos Óvoda módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának, és Helyi Nevelési Programjának jóváhagyása
5.    A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás jóváhagyása
6.    A Német u. 28. szám alatti önkormányzati ingatlan (kerékpár szerviz) bérlői kérelmének tárgyalása

 

K.m.f.
 
 
                                         
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                       
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. július 17.
 
Dr. Horváth Béla jegyző