118/2015. (VII. 21.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

118/2015. (VII. 21.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Gondozási Központ Idősek Otthonába történő felvétel iránti kérelemről döntés (zárt ülés)

2.    Ulmi skatulya elhelyezéséről, helyszín kijelöléséről, támogatásról döntés

3.    Attila szobor elhelyezéséről, helyszín kijelöléséről döntés

4.    A települési nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálata, jóváhagyása

5.    Kárpátaljai testvértelepülésünk táborozó gyermekei étkeztetésének biztosításáról döntés

6.    A Hunyadi sétányon lévő üzlethelyiség (Halas) bérlőjének kérelméről döntés

7.    A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának tárgyalása

8.    Rákóczi út 88. szám előtti 1275/3 hrsz-ú közterület használata iránti kérelemről döntés

9.    Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás törzstőke pótlás igényére pályázat benyújtásáról döntés

10.    Nagymarosi Sportegyesület Kajakpóló Szakosztály ingatlan használati kérelme tárgyalása

 

 

K.m.f.

                                         

 Petrovics László s.k.  
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. július 22.

 

Dr. Horváth Béla jegyző