117/2011. (VIII.10.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:
 
1.    Gondozási Központ felvételi kérelmek elbírálása (zárt ülés)
2.    Tiszta udvar rendes ház pályázat elbírálása
3.    Helyi építési szabályzat felülvizsgálata folyamatáról döntés
4.    Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról döntés
5.    Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezete megalakításával kapcsolatos előzetes nyilatkozat megadása
6.    Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma tagjairól döntés
7.    A Dunai Svábok Önkormányzata Nagymaros 2011. szeptember 17-én tartandó Schwabenfest rendezvénye támogatási megállapodásának jóváhagyása
8.    Vis maior pályázatok önrésze módosításáról és fedezete biztosításáról döntés
 
 
 
K.m.f.
 
                                         
 
 
 
    Petrovics László s.k.                                       dr. Horváth Béla s.k.
 
       polgármester                                                            jegyző