103/2014. (VII. 16.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
103/2014. (VII. 16.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről döntés
 
 
 
 
K.m.f.
                                        
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                  
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. július 17.
 
Dr. Horváth Béla jegyző