208/2013. (X. 28.) számú határozata – Váci Rendőrkapitányság vezetője kinevezésével kapcsolatos véleményezés

 

 

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

208/2013. (X. 28.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének megkeresésére támogatja a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján Latorovszky Gábor rendőr alezredes Váci Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a megyei főkapitányt értesítse.
 
 
Határidő: 2013. november 5.
Felelős: polgármester
 

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 
 

Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

                  polgármester                                                                           jegyző