Strandfejlesztés

Kedves Nagymarosiak!

Mindenki megnyugtatására szeretném ismertetni azt a koncepciót és terveket, melyek alapján a strandfejlesztés folyik.

A koncepció alapján kezdtük el évekkel ezelőtt a strand hivatalossá tételét,  felújítását, a kandeláber sor beépítését és a jelenlegi strandfejlesztést is.

Az önkormányzat honlapján található, 2011-ben elfogadott IVS (Integrált Városfejlesztési Stratégia) tartalmazza az alábbiakat:

Nagymaros Integrált Városfejlesztési Stratégiája/

104-ik oldalán:

„3.1.1. A jövőképben megfogalmazott célok lebontása

második bekezdés:

  • Másrészt a turizmus, mint a leginkább környezetbarát iparág megerősítése és ennek

részeként:

– a termékfejlesztés és termékbővítés,

– a kínálati központtá válás és helyszínfejlesztés,

– a szervező és marketing tevékenység erősítése,

– a turisztikai vonzerő növelése az egyedi kínálat kifejlesztése és a kínálati összetevők

bővítése által, valamint

– az erőforrások fenntartásának feltételével.”

Cél a turizmusipar erősítése

  1. oldal

3.2.2.2. A gazdaságfejlesztés területi vonatkozásai

Nagymaros határozattal elfogadott Város Fejlesztési Koncepciója (2005) a gazdasági alapok

megerősítésének vonatkozásában első helyen a „turizmusgazdaság – kulturális gazdaság”

fejlesztésének programját emeli ki.

A település táji, kulturális adottságainak idegenforgalmi termékként való hasznosításához

elengedhetetlenül fontos a település ismertségének növelése, melynek legfontosabb eszköze a

megfelelő marketingtevékenység keretében kifejlesztett települési termék piacon való

megjelenítése.

  1. oldal

„Duna-part Hunyadi sétány

Magyar utca és Király utca közötti szakasz

A terület legfőbb jellegzetessége a legintenzívebb együttélés a Dunával, a vízzel magával, a

vízminőségtől függően napozópartként (a múltban) és várhatóan a jövőben parti strandként

való használati lehetőség megléte. A terület további fő funkciója, annak gyalogos sétányként,

kerékpáros útként, pihenő- és játszóhelyként való használata.

A beavatkozás legfőbb célja, az alapszinten ma is meglevő, de leromlott állapotú, vagy

hiányos burkolatok, padok, játszótéri berendezések magas színvonalú megújítása, esetenként

teljes újjáépítése és a növényzet őshonos fákkal való kipótlása.

A komp közelében, a jelenleg is működő, közkedvelt vendéglátóegység/halsütő környezethez

méltó új épületben való elhelyezése, a vendéglátó szolgáltatás funkcionális bővítése.

Az adott partszakasz északi szakaszán, a mind természetközelibb parti jelleghez való

folyamatos átmenet biztosítása. A Dunára lefutó utcák gépjármű által is használt részének

értékes köztéri szoborral vagy egyéb látványelemmel való lezárása, mint kialakult hagyomány

folytatása.”

 

A koncepció alapján kezdtük el évekkel ezelőtt a strand hivatalossá tételét, felújítását, kandeláber sor beépítését és a jelenlegi strandfejlesztést Az elmúlt években elkezdtük a strand leromlott sétányának felújítását, közvilágítást tettünk a strandra és jelen pályázattal a fenti célkitűzéseknek megfelelően minőségi játszóteret és strandfejlesztést hajtunk végre.

Összefoglalva: Van megalapozott, a nagymarosi lakossággal egyeztetett koncepció a város fejlesztésére, melynek keretében most a strandunk megújul.

A tájidegen, nem odavaló három fát a szép környezet érdekében kicseréljük négy platánfára.

Petrovics László

polgármester

 

(Korábbi híreink a strandfejlesztésről:)

Strandfejlesztés 1/

Strandfejlesztés-2/