Polgárváros királyi panorámával

Rákóczi út építése – Tájékoztató

2019-01-31

A Rákóczi út, Fehérhegy utca és Elsővölgy utca közötti szakaszának építésére a „PM_ONKORMUT_2018 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatunkra 145 432 186 Ft támogatásban részesültünk, melyről a támogatói döntés 2í19. január 23-án érkezett meg. A legmagasabb igényelhető támogatás 150 millió forint volt.

A keretből az útpálya mellett a járdák felújítására, a nyílt csapadékvíz elvezető árok felszín alá, zárt rendszerbe helyezésére, a zöldfelületek felújítására nyílik lehetőség.

A támogatásról való tudomásszerzést követően megkerestük a villamos energia szolgáltatót annak érdekében, hogy az út építését megelőzően kerüljön sor a közterületi elektromos hálózat (légvezetékek) átépítésére, földkábelre történő kiváltásukra.

A szolgáltató visszajelzése szerint a kiváltás több tízmillió forint összegű kiadást jelent, melynek teljes költségét nem kívánják viselni, annak jelentős része az önkormányzatot terhelné.

Arról is tájékoztattak bennünket, hogy a légvezetékek földkábelre való cserélése miatt új bekötéseket kell kiépíteni az ingatlanoknál, mely során a régieket kicseréli a szolgáltató, új szekrényt és órát szerel fel (ha még nem szabványos). Leírták, hogy ennek a költsége az utcai hálózat mellett bekötésenként további 150.000 – 200.000 Ft lenne.

Ezt a költséget az önkormányzat nem tudja sem a pályázati összegből és saját forrásból sem finanszírozni.

Erre tekintettel azzal a kérdéssel fordultunk írásban a Rákóczi úti ingatlanok tulajdonosaihoz, szíveskedjenek nyilatkozni, hozzájárulnának-e ehhez a költséghez annak érdekében, hogy a városkép a Rákóczi úton is hosszú távra szólóan megszépülhessen.

Kértük, hogy a levélhez mellékelt nyilatkozat mielőbbi visszajuttatásával jelezzék felénk szándékukat, döntésüket.

Jeleztük, hogy a visszaérkező lakossági vélemények alapján tudunk a szolgáltatóval érdemben tárgyalni és végleges megállapodást kötni, vagy a lakossági elutasítás, esetleg érdektelenség miatt elvetni a vezeték cserét.

Fentiek alapján a közösségi oldalakon megjelent véleményekkel ellentétben senkit nem kívánunk kötelező hozzájárulás megfizetésére kötelezni, vagy a lakosokra erőltetni az átépítést.

Célunk az volt, hogy a lakosság véleményét is ismerjük meg, mielőtt a végleges, hosszú távra szóló döntés megszületik.

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Last modified: 2019-01-31

A hozzászólás jelenleg zárva.