Rákóczi út építése – Tájékoztató

 

A Rákóczi út, Fehérhegy utca és Elsővölgy utca közötti szakaszának építésére a „PM_ONKORMUT_2018 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatunkra 145 432 186 Ft támogatásban részesültünk, melyről a támogatói döntés 2í19. január 23-án érkezett meg. A legmagasabb igényelhető támogatás 150 millió forint volt. A keretből az útpálya mellett a járdák felújítására, a nyílt csapadékvíz elvezető árok felszín alá, zárt rendszerbe helyezésére, a zöldfelületek felújítására nyílik lehetőség.

A támogatásról való tudomásszerzést követően megkerestük a villamos energia szolgáltatót annak érdekében, hogy az út építését megelőzően kerüljön sor a közterületi elektromos hálózat (légvezetékek) átépítésére, földkábelre történő kiváltásukra. A szolgáltató visszajelzése szerint a kiváltás több tízmillió forint összegű kiadást jelent, melynek teljes költségét nem kívánják viselni, annak jelentős része az önkormányzatot terhelné. Arról is tájékoztattak bennünket, hogy a légvezetékek földkábelre való cserélése miatt új bekötéseket kell kiépíteni az ingatlanoknál, mely során a régieket kicseréli a szolgáltató, új szekrényt és órát szerel fel. Leírták, hogy ennek a költsége bekötésenként további 150.000 – 200.000 Ft lenne.

Mivel az együttesen közel 40 millió forintnyi költséget az önkormányzat nem tudja saját forrásból finanszírozni (a pályázat pedig nem biztosított erre támogatást), ezért írásban megkerestük a Rákóczi úti ingatlanok tulajdonosait, szíveskedjenek nyilatkozni, hozzájárulnának-e ehhez a költséghez annak érdekében, hogy a városkép a Rákóczi úton is hosszú távra szólóan megszépülhessen. Mivel a visszajelzések egyöntetűen nemlegesek voltak, ezért elvetettük a vezeték cserét.

A DMRV Zrt.-vel viszont a tárgyalások pozitívan zárultak, ők elvégeztetik az út felújítását megelőzően a teljes szakaszon az ivóvíz fővezeték és a bekötő vezetékek cseréjét. Ez a nyár folyamán fog megtörténni, a pontos időpontjáról a terveztetés és a kivitelezőjük kiválasztását követően adunk tájékoztatást.

Jelenleg a kiviteli tervek készítése folyik (a geodéziai felmérést is végzik), melynek elkészültét követően, május elején kiírjuk a közbeszerzési eljárást. Annak eredményétől függően kezdődik a munkavégzés, reményeink szerint augusztus elején.

Nagymaros Város Önkormányzata