HOGY ÁLL MOST A SPORTCSARNOK ÜGYE?

A CÉDRUS ÉS A SPORTCSARNOK

Nagymaros régi terve válhat valóra 20 év előkészítő munka után a közeli jövőben. A Felső Mezőre tervezett, többfunkciós sportcsarnok megépítése eredetileg az előző testület szándéka volt, ehhez engedélyezési terveket is készítettek, még a Cédrus Egyesülettől függetlenül. A beruházás jelen állásával, és várható hatásaival kapcsolatban több fontos kérdés is felmerül, melyekről beszélnünk kell.

MIÉRT JÓ NEKÜNK, HA SPORTCSARNOK ÉPÜL?

Nagymaroson jelenleg semmilyen fedett, 200 főnél nagyobb befogadóképességű, egyterű helyiséggel rendelkező épület nincs. Mivel a csarnok több funkciót is ellátna, általa lehetőség nyílna olyan rendezvények megtartására is, melyekre eddig nem volt mód. Ezek a teljesség igénye nélkül a következők:

 • teremsportok,
 • sportversenyek (helyi, országos, és nemzetközi)
 • kulturális rendezvények,
 • városi ünnepségek,
 • színházi előadások,
 • koncertek,
 • magáncélú rendezvények (esküvők, családi események).

HOGYAN ÉRINTI KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉT EGY ILYEN BERUHÁZÁS?

Az a közszájon forgó állítás, miszerint ez az épület-komplexum természetvédelmi területre épülne, nem fedi a valóságot. A tervezett épület rendelkezik építési engedéllyel és építési engedélyt természetvédelmi területre nem adnak ki!

A sportcsarnok tervezése során fontos szempont volt, hogy az épület harmonikusan illeszkedjen környezetébe, és már ennek során figyelembe vették, hogy az alkalmazott építési technológiák környezetkímélők legyenek. Fontos cél és követelmény, hogy az érintett területen a beruházást követően több fa legyen, mint annak előtte volt. Rendezett, parkosított, a szabadidő kellemes eltöltésére minden szempontból kiválóan megfelelő, tetszetős terület kialakítása a cél. Mivel a sportcsarnok közelében viszonylag nagy területű, erősen fásított gépjárműparkoló is létesül, ez jelentősen javítani fogja a város életét nehezítő – elsősorban hétvégi – parkolási helyzetet, és csökkenti az azzal járó, most még a belterületeinket, azaz közvetlen a lakóhelyeinket érintő környezeti terhelést.

MILYEN TERHEKET RÓNA A VÁROSRA A SPORTCSARNOK?

A tervezett sportcsarnok építése és fenntartása a jövőben semmilyen terhet nem ró a városra, mert annak létrehozása és (nyereséges) üzemeltetése a Cédrus Egyesület feladata és felelőssége lesz, amit az üzleti alapon fog megvalósítani. Ugyanakkor az egyesületi jelleg garantálja, hogy a tervezett eredményt a Cédrus a város érdekében eddig is folytatott tevékenységére fordíthatja kizárólagosan. A multifunkcionális sportcsarnok léte és működése tehát semmilyen negatív hatással nem lesz Nagymaros gazdálkodására, mert kiadásainkat nem fogja érinteni, ezzel szemben bevételeink jelentősen növekedhetnek általa! 

MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR A SPORTCSARNOK, ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRÁK KIALAKÍTÁSA?

 • új szabadidőparkkal bővül a város
 • új kerékpárparkoló létesül
 • bővülnek sportolási lehetőségeink, különösen a téli időszakokban
 • a nyári időszakban hozzánk látogatók rendezett környezetben sportolhatnak
 • új munkahelyek jönnek létre a városban
 • akár jelentősen is nőhetnek idegenforgalmi bevételeink
 • jelentősen javulhat Nagymaros parkolási helyzete
 • csökkenhet a belterületek környezeti terhelése
 • csökkenhet a város zajterhelése
 • a megépülő csarnok mellé további sportolással járó fejlesztések is megállmodhatók

 MI AZ A CÉDRUS EGYESÜLET, ÉS MILYEN CÉLJAI VANNAK?

 A Cédrus Egyesület 2000 óta igyekszik szolgálni Nagymarost, több sport szakosztály összefogásával, valamint a kultúra, rendezvényszervezések és közösségépítés területén.

 

A Cédrus Egyesület célja, hogy a teljes embert, annak testi, szellemi és közösségi dimenziójában segítse kibontakozni. Az elmúlt 20 év során, szinte minden évben rendezett az egyesület a város lakossága számára szabadidős és sporteseményeket (4 próba, Perbiró József futó verseny, Kittenberger kerékpár túra és verseny, NAHÁT Teljesítmény Túra, stb.) valamint kulturális és tudományos előadásokat. Jelenleg aktív közösségek, működő szakosztályok a következők: Női Torna Szakosztály, Kerékpáros Szakosztály, Futball Szakosztály, Kosárlabda Szakosztály, Laudate Közösség.

 

Maga a Cédrus Kosárlabda Szakosztálya 2006 óta működik, jelenleg több mint 50 igazolt játékossal rendelkezik az MKOSZ (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége) rendszerében. A Cédrus Egyesület bármely szakosztályának, így természetesen a Kosárlabda szakosztály munkájában is, a versenyzésen kívül lehetőség van szabadidős sporttevékenységként is részt venni, kortól és nemtől függetlenül.

 

2016-ban a Cédrus az Önkormányzat kérésére kosárlabda-szakmai területen segítséget nyújtott az Általános Iskolának egy U16-os fiú csapat Pest Megyei Bajnokságban való szereplésében.

 

2017-től az Iskola nem tudta vállalni a csapat működtetését, ezért a Cédrus átvette a csapatot, és saját szakosztályaként működtette tovább, mint a bajnokságban is megjelenő Cédrus csapatot. Mivel ez az átvétel az Önkormányzat kérésére történt, 2017-től támogatja az átvett csapat versenyeztetésével kapcsolatos költségek egy részével az egyesületet.

 

2018-ban világossá vált, hogy az Önkormányzat nem tud TAO-s pénzre pályázni a csarnok építéséhez, mert ezt a törvényi keretek részére nem teszik lehetővé, egy ilyen beruházáshoz pedig saját forrásaink nem voltak. Az Önkormányzat ezért megkereste a Cédrus Egyesületet, hogy a csarnok megépítéséhez szükséges pályázaton induljon.

 

2019-ben az Önkormányzat átadta a jogerős építési engedélyt a Cédrus Egyesületnek, ami a pályázat feltétele volt. A kiviteli terveket és a közműterveket már a Cédrus Egyesület készíttette el saját forrásból. Az Önkormányzat azt vállalta, hogy a költségek önerejét, az akkori szabályozás szerinti 30%-ot biztosítja az Egyesület számára, ehhez azonban az előző testületnek semmilyen anyagi forrás nem állt a rendelkezésére, így az előkészítés megakadt.

 

HOGY ÁLL MOST A SPORTCSARNOK ÜGYE?

 

A szabályozási környezet megváltozása miatt az önkormányzati önrész biztosítása nem szükséges. Úgy valósulhat meg a többfunkciós sportcsarnok építése, hogy az később sem fogja a város napi működését semmiféle, indokolatlan terhekkel nehezíteni! 

 

A fejlesztési projekt pályázati ütemei:

 1. Tervezésről szóló pályázat (kivitelezési terv elkészítése)
  1. a Cédrus Egyesület megnyerte, és az abban foglalt feladatokat sikeresen lebonyolította. 2020-ban a tervezési pályázat része ezzel lezárult, és az Egyesület a pénzekkel is elszámolt.
   Nyert pályázati összeg: 46.538.560 Ft,
   Önerő (Önkormányzat) 19.945.097 Ft volt.
 1. Ingatlanvásárlásról szóló pályázat – jelenleg elérhető lehetőség
  1. az Egyesületnek lehetősége nyílhat arra, hogy a kivitelezést megelőzően pályázzon ingatlanvásárlásra is. Így merült fel annak lehetősége, hogy a Cédrus megvásárolná azt az ingatlant, ahová a csarnokot megtervezték, természetesen megfelelő garanciákat adva arra az esetre, ha a tervezett csarnok valami oknál fogva mégsem épülne fel. Ennek egyeztetése folyamatban van az Egyesület és az Önkormányzat között.
 1. Kivitelezési pályázat – kiírás előtt
  1. Ennek beadási időpontja 2021 tavasz, a beadásra kerülő pályázati anyag elkészítése folyamatban van az Egyesület részéről.

Jelen Covid-19 pandémiás helyzetben, illetve az ebből eredő gazdasági bizonytalanságok miatt, mind az Önkormányzatnak, mind a Cédrus Egyesületnek jelentős erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy ez a cél sikeresen megvalósulhasson.

 

Heinczinger Balázs, Polgármester