Polgárváros királyi panorámával

HÉSZ felülvizsgálat

2018-04-25

Nagymaros Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagymaros Településfejlesztési koncepciójának, Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének teljes körű felülvizsgálata elindult.
A rendezés alá vont terület Nagymaros Város teljes közigazgatási területe. A felülvizsgálat elsődleges célja a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök tartalmi korszerűsítése, valamint a jóváhagyásuk óta bekövetkezett magasabb rendű jogszabályi változásoknak való megfelelés biztosítása.
Fentiekben leírtakkal kapcsolatos előzetes helyi, lakossági vélemények megismerésére
LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk 2018. május 11-én pénteken 17 órakor
a Művelődési Házban (2626 Nagymaros, Fő tér 14.)
 

  A felülvizsgálat várható hatásai:
a) Nagymaros Város Önkormányzata hatékonyabb településrendezési eszközökkel rendelkezik majd mind a jelenlegi, mind a várható gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok kezelésére.
b) A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök formailag és tartalmilag is megfelelnek a jóváhagyásuk óta eltelt időben megváltozott magasabb rendű jogszabályi követelményeknek.
A felülvizsgálatra kerülő településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök, valamint a partnerségi rendelet megtalálhatók és letölthetők a http://www.nagymaros.hu/onkormanyzat/koezlemenyek/5543-2018-03-26-07-32-21
internetes oldalon a Címlap/Önkormányzat/Közlemények/Településrendezési eszközök felülvizsgálata fül alatt.

A módosítással kapcsolatosan írásos észrevételeiket 2018. május 25-ig,
a Főépítész nevére címezve tehetik meg:

Varga Csaba főépítész
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
e-mail: varosuzemeltetes@nagymaros.hu

A felhívás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. § szerint, valamint a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelet alapján jelenik meg.

Last modified: 2018-04-25

A hozzászólás jelenleg zárva.