Polgárváros királyi panorámával

Képviselő-testületi határozatok

Képviselő-testületi határozatok

13/2010. (I.25.) számú határozata – Polgármester illetményének megállapítása

  Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (I.25.) számú határozata Felelős: jegyző Határidő: 2010. február 1.       Kmf. Petrovics László polgármester   Dr. Horváth Béla jegyző       A kivonat hiteléül: 2010. 01....

2010-07-20

Tovább

Képviselő-testületi határozatok

12/2010. (I.25.) számú határozata – 12178 hrsz-ú ingatlan értékesítése

  Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (I.25.) számú határozata Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 12178 hrsz-ú ingatlan meghívásos versenytárgyaláson, a közvetlenül szomszédos ingatlanok...

2010-07-20

Tovább

Képviselő-testületi határozatok

11/2010. (I.25.) számú határozata – 1393/6/A/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése

  Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (I.25.) számú határozata Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/1 arányban tulajdonában lévő 1393/6/A/1 hrsz-ú, per- és tehermentes ingatlan nyílt árverésen történő...

2010-07-20

Tovább

Képviselő-testületi határozatok

10/2010. (I.25.) számú határozata – Csigaház Családi Napközi kérelme

  Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (I.25.) számú határozata Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csigaház Családi Napközi képviselőjének önkormányzati óvodába felvételt nem nyert gyermekek családi napköziben való...

2010-07-20

Tovább

Képviselő-testületi határozatok

9/2010. (I.25.) számú határozata – Önkéntes Tűzoltó Egyesület névhasználati kérelme

  Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (I.25.) számú határozata Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban megalakult Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmére hozzájárul a Nagymaros településnév egyesület elnevezésében...

2010-07-20

Tovább

Képviselő-testületi határozatok

8/2010. (I.25.) számú határozata – 2010. évi „Közfoglalkoztatási Terv”

  Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (I.25.) számú határozata Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervet megismerte és a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ észrevételeivel...

2010-07-20

Tovább

Képviselő-testületi határozatok

7/2010. (I.25.) számú határozata – Módosító javaslat a 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervvel kapcsolatban

  Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (I.25.) számú határozata Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította azt a módosító javaslatot, mely szerint a 2010. évi „Közfoglalkoztatási Terv” alapján, rendelkezésre...

2010-07-20

Tovább

Képviselő-testületi határozatok

6/2010. (I.25.) számú határozata – 10551 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása

  Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (I.25.) számú határozata Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10551 hrsz-ú 1119 m² területű, kivett, kert és gazdasági épület megjelölésű ingatlan – településszerkezeti tervben...

2010-07-20

Tovább

Képviselő-testületi határozatok

5/2010. (I.25.) számú határozata – : Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (I.25.) számú határozata Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadja....

2010-07-20

Tovább

Képviselő-testületi határozatok

4/2010. (I.25.) számú határozata – Napköziotthonos Konyha térítési díjai a 2010-es évre

  Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (I.25.) számú határozata Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az intézményvezető asszony kérésére, és a bizottságok javaslatára – a Napköziotthonos Konyha 2009-es évben...

2010-07-20

Tovább