77/2014. (IV. 28.) számú határozata – Németh Zoltán kérelme ingyenes parkolási lehetőség biztosítására

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
77/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület Németh Zoltán kérelmére a fizető parkolási rendszerről szóló rendeletét nem kívánja módosítani, így a Fő téren a fizető parkolási időszakban nem kíván további mentességet biztosítani.
 
Felkéri a polgármestert a kérelmező értesítésére.
 
 
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző