Polgárváros királyi panorámával

6/2016. (I. 25.) számú határozat – Adórendelet felülvizsgálata (vízi járművek adója)

2016-02-02

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2016. (I. 25.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

a)      június 1-től szeptember 30-ig állapítja meg az adófizetési kötelezettség időtartamát,

b)      legfeljebb 3 nap időtartamra történő kikötés esetén mentességet állapít meg,

c)      50 %-os mértékű adókedvezményt állapít meg annak a nyugdíjas vízi jármű tulajdonosnak, aki az önkormányzat közigazgatási területén álló ingatlana után építményadó fizetésére köteles, és lejárt adótartozással nem rendelkezik. A nyugdíjas státuszt az első bevallás benyújtásával egyidejűleg nyugdíjszelvénnyel vagy a nyugdíjfolyósító szerv más okiratával igazolni kell.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. január 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző

Last modified: 2016-02-02

A hozzászólás jelenleg zárva.