49/2016. (IV. 8.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

49/2016. (IV. 8.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Alpolgármester eskütétele

2.    Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

3.    Vis maior pályázatok (Fehérhegy utcai, Rákóczi úti pince) benyújtásáról döntés

4.    Helyi Építési Szabályzat módosításának megindításáról döntés

5.    Vidékfejlesztési pályázat benyújtásáról döntés

6.    Településfejlesztési lehetőségek áttekintése (szóbeli)

 

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 11.

 

Dr. Horváth Béla jegyző