4/2014. (I. 27.) számú határozata – Rendőrséggel kapcsolatos feladatok áttekintése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2014. (I. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ismételten vegye fel a kapcsolatot a felsőbb rendőri vezetéssel annak érdekében, hogy a 11/1995. (VIII. 30.) ORFK utasítás betartásra kerüljön Nagymaroson is, például megfelelő KMB létszám, tekintettel a város folyamatosan növekvő lakott külterületére.
 
 
Határidő: 2014. február 15.
Felelős: polgármester, Szimon Attila képviselő
 
 
 
K.m.f.
                          
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. január 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző