36/2012. (II. 27.) számú határozata – Városközpont kereskedelmi fő utcájának funkcióbővítő rehabilitációja, KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0008 számú pályázat projektmenedzsment tevékenységének lebonyolításához közreműködő köztisztviselők biztosítása

A Képviselő-testület tárgyi projekt lebonyolításához, a szükséges mértékű részvételhez az alábbi köztisztviselők rendelkezésre állását, munkavégzését biztosítja:
– Városfejlesztési és városüzemeltetési csoportvezető (Murányi Zoltán)
projektmenedzser
– Pályázati referens (Kovács Anita)
– Környezetvédelmi előadó (Varga Máté)
– Gazdasági csoportvezető (2012.02.01-ig Hajdú László,
2012.03.01-től Melisek Szilvia)
A részvétel a státuszokhoz kötött.
A köztisztviselők munkavégzése a támogatási szerződések aláírását követően folyamatos, 2012.01.01. napjától a képviselő-testület által is megerősítetten, visszamenőlegesen jóváhagyott.

Felkéri a Polgármestert a szükséges módosítások benyújtására.

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési csoport

K.m.f.

Petrovics László s.k.                  dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                      jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. február 28.