35/2013. (II. 25.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés – Nyár u. 2.

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló nagymarosi 1753 helyrajzi számú, lakóház és udvar megjelölésű, 593 m2 területű, természetben a Nagymaros, Nyár u. 2. szám alatti ingatlanát 15 200 000 Ft áron értékesítésre kínálja fel.
 
A hirdetményt az önkormányzat honlapján, és az ingyenes ingatlan-portálokon kell megjelentetni.
 
Felkéri a polgármestert a hirdetmények feladására, és a fenti áron történő értékesítés adásvételi szerződése aláírására.
 
 
Határidő: 2013. április 20.
Felelős: polgármester – városfejlesztési és városüzemeltetési csoport
 
 
 
K.m.f.
                          
 
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző