245/2012. (XII. 11.) számú határozata – Egyszeri tűzifa támogatásról szóló rendelet-tervezethez benyújtott módosító indítványok elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
245/2012. (XII. 11.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2012. évi egyszeri, szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet rendelet-tervezethez benyújtott következő módosító indítványokat elfogadja:
1.      A kérelmet december 21-én 12 óráig lehet benyújtani.
2.      A polgármester a kérelmekről 2013. január 5-ig dönt.
3.      A rendelet 2013. január 31-én veszti hatályát.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. december 12.
 
Dr. Horváth Béla jegyző