231/2012. (XI. 26.) számú határozata – Ingatlan értékesítési kérelemről döntés

A Képviselő-testület Csengery Árpád (Nagymaros, Vasút u. 79.) kérelmére az önkormányzat tulajdonában álló 1836/8 hrsz-ú ingatlant (beépítetlen terület) nem értékesíti.

A bérletre vonatkozó korábbi döntését 30 napos felmondási határidő kikötésével továbbra is fenntartja.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. november 27.

Dr. Horváth Béla jegyző