199/2015. (XII. 16.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

199/2015. (XII. 16.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Szobi Szakorvosi Rendelőintézet ultrahang készülék beszerzés támogatása iránti kérelméről döntés

2.    2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

3.    Szálloda utcai ingatlan bérbevétele iránti kérelemről döntés

4.    Képviselői tiszteletdíjak módosítására vonatkozó javaslat tárgyalása

5.    Településrendezési terv módosítása – rendelet és határozat elfogadása

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. december 17.

 

Dr. Horváth Béla jegyző