182/2012. (X. 8.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
182/2012. (X. 8.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Fehérhegy csapadékvíz-elvezetés pályázat pótmunka közbeszerzési eljárásában közbenső döntés meghozatala
2.    Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához csatlakozás
3.    Járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyásáról döntés
 
 
 
 
 
 
K.m.f.
                                         
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. október 8.
 
Dr. Horváth Béla jegyző