165/2015. (XI. 2.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

165/2015. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Gondozási Központ felvételi kérelemről döntés (zárt ülés)

2.    Nagymaros Város Árvízvédelmi vonalának átépítésére, fejlesztésére vonatkozó közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés (zárt ülés)

3.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

4.    Napköziotthonos Óvoda beszámolója a 2014/2015. nevelési évről és 2015/2016. nevelési év tervei

5.    Az önkormányzat 2015. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló tárgyalása, költségvetési rendelet módosítása

6.    A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Nagymarosi Polgárőr Egyesület támogatásáról döntés

7.    Zöldpont Egyesület beszámolójának tárgyalása

8.    Gyermekjóléti szolgálat és családsegítés jövőbeni feladatellátása módjáról döntéshozatal

9.    A köztemetőről szóló rendelet tervezetének tárgyalása (az előzetes egyeztetések függvényében)

10.    Károly Róbert Társaság kérelme névtábla vagy köztéri szobor elhelyezésére

11.    Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása

12.    Egyebek: képviselői kérdések

 

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   


 dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző