165/2011. (X. 24.) számú határozata – A Napközi Otthonos Óvodában törvényességi ellenőrzés keretében megállapított jogsértő helyzet orvoslása elmulasztásának következményei értékelése, fegyelmi eljárás megindításáról döntés (zárt ülés)

(zárt ülés)