164/2015. (X. 19.) számú határozat – 2015. évi közbeszerzési terv aktualizálása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

164/2015. (X. 19.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymaros Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, felkéri a Polgármestert, hogy a hivatalos honlapon való megjelenésről gondoskodjon, és a beszerzéseket kezdje meg.

 

Határidő: 2015. október 30.

Felelős: polgármester – városfejlesztési csoport

 

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. október 20.

 

Dr. Horváth Béla jegyző