152/2012. (VIII. 28.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
152/2012. (VIII. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról, megkötéséről döntés
2.    Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvény támogatási kérelme
 
 
 
K.m.f.
 
 
                                         
Petrovics László s.k. 
polgármester
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
 
 
                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. augusztus 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző