CímlapÖnkormányzatKépviselő testületKépviselő-testületi határozatok202/2015. (XII. 16.) számú határozat - Szálloda utcai ingatlan bérbevétele iránti kérelemről döntés

202/2015. (XII. 16.) számú határozat - Szálloda utcai ingatlan bérbevétele iránti kérelemről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

202/2015. (XII. 16.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a 2602/5 hrsz. ingatlanon található, Szálloda utca 8. szám alatti üres, lakhatóvá tételre szoruló lakás 2016. január 1. napjától kezdődő bérbeadásáról dönt Lakatos Tiborné kérelmező és kérelmében nevesített családtagjai részére azzal, hogy a lakhatóvá tételéhez szükséges, a kérelméhez csatolt költségvetésben szereplő munkálatokat a kérelmező saját költségén köteles elvégezni. A bérleti díjat a lakhatóvá tételhez szükséges munkálatok költsége bérleti díjba történő beszámítása idejére 50 000 Ft/hónap összegben állapítja meg. A beszámítás megtörténtét követően a bérleti díj összege 55 000 Ft/hónap.

 

Az épület berendezései javításának, pótlásának költségeit legfeljebb 475 000 Ft + a szerelt kémény díja összegben a Képviselő-testület engedélyezi a bérleti díjba beszámítani. Ennek feltétele, hogy a munkálatok elkészültét követően azt a Polgármesteri Hivatalnak le kell ellenőriznie és igazolnia.

A lakás fűtési rendszerének a kérelmező által javasolt átépítéséhez szükséges munkálatok elvégzéséhez a Képviselő-testület azzal járul hozzá, hogy a kéményt az előírásoknak megfelelően és kéményseprő általi átvétellel köteles megépíteni.

 

A bérlő tartozást nem halmozhat fel, amennyiben egy hónappal elmarad a bérleti díj megfizetésével, akkor azonnal fel kell bontani a bérleti szerződését.

A bérlő köteles saját költségén a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglalni, vagy közjegyző előtt kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni.

Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

 

Határidő: 2016. január 1., illetve a munkák elkészültét követő 15 nap

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városüzemeltetési és Városfejlesztési csoport

 

       

K.m.f.

                       

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

A kivonat hiteléül:

2015. december 17.

 

Dr. Horváth Béla jegyző

 

Hírlevél

Eseménynaptár

Cs aug. 16 @14:00 - 17:00
Angol nyelvlecke
Cs aug. 16 @18:30 -
Wildenrosen Táncegyüttes
P aug. 17 @19:00 -
Dunakanyar Fúvósegyüttes
Szo aug. 18
Szent István Napi Borünnep
H aug. 20 @17:00 -
Nyugdíjas Klub

 

 

 

A nagymaros.hu honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz.
Weboldalunk használatával jóváhagyja a sütik használatát.
További információért kérjük olvassa el az adatkezelési tájékoztatót!